PSA-prov

Det första steget för att ta reda på om du är drabbad av prostatacancer är oftast att läkaren tar ett PSA-prov.

Vad är då ett PSA-prov ?Det är ett enkelt blodprov som mäter prostataspecifikt antigen som är ett protein som bildas i prostatakörteln. 

Hur mäts PSA-värdet ?Proteinet finns normalt i låga halter i blodet men vid prostatacancer är halterna förhöjda. Förhöjda PSA-värden behöver inte betyda prostatacancer utan även godartad prostataförstoring och infektioner i prostata kan ge förhöjda värden.

Högt PSA-värde, vad händer sedan ?Vid misstanke om prostatacancer görs sedan en ultraljudsundersökning av prostatan. Vid en ultraljudsundersökning beräknas storleken på prostatan och kan även ge en avvikande bild som kan vägleda vid en vävnadsprovtagning.
En vävnadsprovtagning, som även heter biopsi, innebär att man tar ett cellprov med hjälp av en nål från den delen av prostatan där man misstänker att tumören sitter men även från andra delar av prostatan.
Ingreppet är enkelt och inte speciellt smärtsamt då patienten får lokalbedövning innan samt även antibiotika för att minska risken för infektion.
Provet analyseras sedan i mikroskop för att se om det innehåller cancerceller.

Vem bör ta ett PSA-prov ?Män mellan 50 - 75 bör ta ett PSA-prov. Om sjukdomen finns nära i släkten bör man göra det redan från 45 års ålder.

Var kan jag ta PSA-prov ?Du kontaktar din vårdcentral, som alla kan ta ett PSA-prov.

Tidig upptäckt räddar liv !Om prostatacancer upptäcks tidigt går sjukdomen att bota. Därför bör du som har fyllt 50 år ta ett PSA-prov. 

27 män får diagnosen varje dag !Vänta inte med att ta ditt PSA-prov, upptäcks cancern tidigt så går den att bota. Varje år är det 1 700 män som upptäcks för sent, när sjukdomen inte längre är botbar.

Läs mer...Läs mer om PSA-prov på "Vårdguiden 1177.se"
Socialstyrelsens PSA-broschyr - klicka här »
Prostatcancerförbundet - läs mer om PSA - klicka här »

Senast uppdaterad 16 april 2024

Gör som Jesper !

Har du fått ett erbjudande från Region Skåne om att ta ett PSA-prov ? Utnyttja detta erbjudande ! Det är bara ett snabbt och enkelt blodprov i armen.
SE VIDEON
Jesper Larsson Ambassador Provitae