e-Hälsomyndigheten

Vi arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.


LÄS MER PÅ eHÄLSOMYNDIGHETENS HEMSIDA - KLICKA HÄR !

 

Senast uppdaterad 02 april 2020