Egenremiss

Du som patient har rätt att själv skriva en remiss om du inte upplever att du får tillräcklig
hjälp från sjukvården.
En så kallad egenremiss behandlas i sjukvården på samma ätt som en remiss från en läkare !
Av denna anledning är det viktigt att du skriver kort och koncist utan långa utläggningar.
När du väl kommer till läkarbesöket har du möjlighet att lägga ut texten.

På kuvertets utsida skriver du vilken klinik och sjukhusets adress, exv,
Urologiska kliniken
Universitetskliniken
Malmö
Snett över kuvertets högra hörn upptill skriver du
EGENREMISS

Textförslag:
Överst skriver du återigen till vilken klinik remissen ska skickas till samt adressen dit.
En liten bit nedanför skriver du ditt namn, födelsedata, alla 10 siffror, din adress, telefon och
eventuell mail.

Därefter följer själva remisstexten:
1/Aktuell sjukdom:
Du beskriver din sjukdom, när den upptäcktes ( årtal), vilken behandling du fått hittills.
Även vilka utredningar och ev operationer som gjorts, samt ev annan behandling.
2/Kontroller: av vem och hur ofta.
Skriv namnet på din behandlande läkare.
3/ Mediciner:
Eventuella mediciner för prostatan, liksom övrig medicinering, om du har någon.
4/ Aktuell situation: beskriv kortfattat hur du mår idag, hur ditt PSA är.
5/ Avslut: sluta remissen med din önskan, exv tid för ny behandling eller second opinion, dvs, att en annan läkare bedömer din sjukdom om du inte är nöjd med din situation.
Avsluta med din underskrift.

Om du känner dig tveksam om hur du ska formulera remissen kan du kontakta mig på
telefon eller mail.

Johan Sällström
Tel: 0709-38 37 37
Mail: johan@provitae.se

Senast uppdaterad 02 april 2020