Någon att prata med

ProVitae kan erbjuda något unikt. Vi besöker dig gärna hemma för samtal och stöd

Couple 2020 001

ProVitaes hembesök

På grund av att vi kom i kontakt med allt fler män i nordöstra Skåne som råkat illa ut i sjukvården beträffande prostatacancer, så beslöt Provitae att starta hembesök.

Sedan drygt 2 år har två i styrelsen för ProVitae med kort varsel, oftast samma dag, bara timmar efter telefonsamtalet, åkt hem till män med prostatacancer och anhöriga.
Vi har mött oroliga män och deras anhöriga och samtalat ett par timmar, utifrån att vi själva också är drabbade av samma sjukdom.

Vi har kunnat informera och förklara frågor som oroat, men också ingjuta hopp i och med att behandlingen av vår sjukdom blivit alltmer avancerad och exakt. Dessutom har strålbehandlingen blivit väsentligt bättre, liksom att alltfler effektiva nya mediciner kommit fram.
Detta är viktigt att lyfta fram och ger ett nytt hopp för den drabbade och hans familj.

Vi har dessvärre alldeles för ofta mötts av historier om arrogant mottagande, nekade PSA- prov, liksom bortglömda provsvar – i ett fall 8 månader, då mannen, i ett annat ärende till vårdcentralen frågade hur det var med PSA.
Det visade ett kraftigt förhöjt värde, i utredningen efteråt konstaterades spridd cancer…
Likaså uteblivna återbesök och överhuvudtaget en dålig information och kunskap om PSA.

Vi har kunnat notera att våra hembesök har varit mycket uppskattade – att i lugn och ro, utan stress, kunna sitta och prata om sin sjukdom är ovärderligt.
Vi planerar att ytterligare öka tillgängligheten för våra besök.

Vill du få kontakt med oss så når du oss på
0708-29 33 60 Jan Frick
0709-38 37 37 Johan Sällström


Senast uppdaterad 20 juli 2020


Fler nyheter


Alla nyheter