Det oärliga spelet om operationsrobot till CSK

Läs Johan Sällströms insändare i Kristianstadbladet

Operationsrobot

Det oärliga spelet om operationsrobot till CSK

HSN (Hälso- och Sjukvårdsnämnden) beslutade i majoritet i höstas om att inköpa en robot till CSK. Det framfördes ett krav att det skulle finnas personal på plats som var färdigutbildad på robotkirurgi för att roboten skulle köpas.

Vid sjukvårdsnämndens möte i KRYH i mitten av februari framkommer att inga pengar finns avsatta för robot, och nämnden har inte ens äskat några pengar för köpet !
Detta utlöste stor irritation hos Alliansen, eftersom det finns ett majoritetsbeslut om köp !

De rödgröna sa i höstas att man skulle försöka ta reda på var personal kunde utbildas…
det tog mig 5 minuter att av representanten för robotfirman få en utförlig redovisning om hur de alltid gör vid försäljning, nämligen står för utbildningen av samtlig personal !!!
Det ingår i köpet!!
Självklart kan inte robotföretaget sätta igång att utbilda personal förrän ett köpekontrakt är underskrivet, alltså finns det idag ingen utbildad personal på CSK, dvs, de rödgröna har uppnått syftet att avslå robotköp eftersom villkoret inte uppfyllts…

”Tyvärr kan det inte bli någon robot för vi har vare sig pengar till det eller någon utbildning” Snyggt jobbat Fritzon & Co. att lägga ett moment 22 som en våt filt över KRYHs möjligheter att kunna erbjuda högklassig vård !
Det ekonomiska spelet i region Skåne är utstuderat med anställningsstopp 2017 och uppdrag till regiondirektören att se över vilka planerade investeringar som kunde avskrivas helt eller uppskjutas.
Här ligger definitivt den politiska kalkylen att pengar till robot ska trollas bort.
Samtidigt – och nu är det ju valår… - låter Henrik Fritzon meddela att ekonomin plötsligt är god och anställningsstoppet kan tas bort.
Han är stolt över att antalet politiska sekreterare ökat med 58% sedan 2015, för vården behöver dessa för att styra upp vården….
Har vården blivit bättre för att den fått så många fler politiska sekreterare ?
Ja, hur ska man tolka det faktum att vi nästan dagligen fått läsa om hur personalen går på knäna, resulterande i ökande uppsägningar.

Nu ska regionfullmäktige ha möte den 27/2 och förhoppningsvis kan de rödgröna tvingas förklara vem som ligger bakom att roboten stryks, trots majoritetsbeslut i höstas, liksom om de överhuvudtaget brytt sig om att sondera med robotföretaget om utbildning.
Kan man bara köra över ett beslut och hänvisa till pengabrist ?
Om så, hur förklarar man då att det plötsligt finns pengar både till personal och annan utrustning, men – tyvärr – inte till en robot till CSK ?

//
Johan Sällström - Pensionerad kirurg

 

Senast uppdaterad 01 april 2020

Fler nyheter


Alla nyheter