Nyheter
Ansök till höstens rehabveckor. Fredrik klär av sig naken i kampen mot prostatacancer. Öppet brev till Vårdcentralerna. Medlemsinformation Perituskliniken ingår avtal med Region Skåne Kevin var bara 38 när han fick prostatacancer: ”Undersök er!” Cancerdrabbad läkare fann fint stöd i ProVitae 25 år av kunnigt stöd till prostatacancerdrabbade Mustaschkampen 2023 "För många adminstratörer och för få läkare" IFK-chef gör kampanj - mot prostatacancer . "Självklart" Öppet brev till regionpolitiker och tjänstemän Målsökande molekyler Ny Onlinemottagning för cancerrehabilitering Anders Bjartells föreläsning 14 januari 2023 "Helt oacceptabla väntetider" - Artikel i Kristianstadsbladet 26 januari 2023. Cancerpatienter missas av vården ! - Artikel i Kristianstadsbladet 25 januari 2023 Läkaren missade att ta PSA-prov - Artikel i Kristianstadsbladet 25 januari 2023 Tidig upptäckt räddar liv ! Mustaschkampen är igång ! Mustaschkampen 2022 Mustasch-walk 2022 - PO Dahl vandrar i Osby och Östra Göinge kommuner Mustaschrun Grillkväll 10 augusti Jan Frick prisas ! ProVitaes Informationscentra är invigt ! Bilder från Årsmötet Prostatacancerföreningen om väntetiderna: ”Katastrofalt” ProVitae har skaffat en lokal ! Tack till Glimma Hockey ! Bilder från Julbordet i december 2021 Mustaschkampen pågår för fullt ! Mustaschkampen är igång ! ( 2021 ) Bad i Furuboda simhall Sverige Runt med Mustaschkampen Mårtenstorp mot prostatacancer Rosa-Blå-Bollen 2021 Bilder från Årsmötet & grillkvällen i Furuboda Titta in i vårt Bildgalleri ! Golftävlingen ROSA-BLÅ-BOLLEN 2021 ORGANISERAD PROSTATACANCERTESTNING Nu kallas skånska män till test för prostatacancer. ROSA-BLÅ-BOLLEN 2020 Covid-19-information / Aktiviteter Prostatacancervård i Coronavirus-tider Tack-brev från Lunds Universitet Äntligen rättvis prostatacancervård i Skåne ! Öppet brev till vårdcentralerna Erfarenheter från EAUs möte i Köpenhamn 16-19/3 2018 Någon att prata med Rehabiliteringsvecka för män Det oärliga spelet om operationsrobot till CSK

25 år av kunnigt stöd till prostatacancerdrabbade

Nio av tio personer som hör av sig till patientföreningen ProVitae vill helst träffas i föreningens lokal i Åhus. Det är en bra neutral plats, där det även finns tillgång till mycket informationsmaterial, förklarar ordföranden Jan Frick och styrelseledamoten Ewa Tufvesson. Samtalen blir också mer givande om man ses ansikte mot ansikte i stället för att bara höras via telefon.

Jan Och Ewa Osterlenmagasinet Nov 20223

Jan och Ewa (Foto: Johan Bentzel)


Vid bildandet för 25 år sedan var ProVitae den första patientföreningen i Skåne och den tredje i landet för prostatacancerdrabbade.
En av grundarna var urologisjuksköterskan Ewa Tufvesson, som fortfarande är engagerad.


ÖSTERLEN. 
Prostatacancerförbundet har i dag tre patientföreningar i Skåne. Först att bildas av dessa var ProVitae, vars cirka 300 medlemmar finns i den norra och östra delen av regionen, inklusive Österlen.
ProVitae är en synnerligen aktiv förening och syns på många platser under den pågående Mustaschkampen, som är till för att uppmärksamma prostatacancer, samla in pengar till forskningen och inte minst förmå män att ta ett PSA-test i hopp om att eventuell cancer ska upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt.

Sedan snart två år tillbaka har ProVitae också en egen lokal på Sandvaktaregatan 21 i Åhus, där de i lugn och ro kan ta emot besök och föra enskilda samtal med prostatacancerdrabbade och deras anhöriga.
Här finns det även gott om informationsmaterial och en dator, där medlemmarna om de så önskar kan logga in på 1177.se och få hjälp med att tyda sina journaler.

– De som hör av sig till oss vill verkligen ha det här extra stödet som vi kan ge. Vi avlastar vården och har även mer tid till vårt förfogande, säger Ewa Tufvesson, som var med och startade föreningen 1998.
Som enda kvinnliga styrelseledamot är hon starkt engagerad än i dag, vilket hänger samman med att hon under större delen av sitt yrkesverksamma liv jobbade som urologisjuksköterska och då mötte många prostatacancerpatienter.

När ProVitae bildades var hon anställd på Centralsjukhuset Kristianstad och det var faktiskt läkarna på kliniken som ansåg att det behövdes en patientförening även i denna del av landet. På den tiden fanns det bara föreningar i Stockholm och Göteborg. ProVitae blev den tredje i landet.

– Jag jobbade som kontaktsjuksköterska på mottagningen och var ensam sjuksköterska där, så det föll sig naturligt att jag blev involverad. Då hade jag precis avslutat min vidareutbildning inom urologi, dessutom den första i sitt slag för sjuksköterskor, men jag hade jobbat på urologen sedan 1989, säger Ewa Tufvesson.
Medan vården i första hand koncentrerar sig på att behandla själva cancern och se till att patienten blir frisk, erbjuder patientföreningen ett annat stöd till både den drabbade och dennes närmaste. Det handlar om att informera, svara på frågor och ibland att bara lyssna.

– Vår viktigaste uppgift är att vara medmänniskor. Det är känsligt med prostatacancer, eftersom det på många sätt har med manligheten att göra. Därför vill många inte diskutera det med vem som helst, säger Ewa Tufvesson.
Prostatacancerdrabbade har alltid legat henne särskilt varmt om hjärtat och som sjuksköterska fick hon alltid en bra kontakt med patienterna.

Att bygga vidare på detta förvärv inom ProVitae har därför varit väldigt givande, men också annorlunda. Det är en stor skillnad på att vara sjuksköterska och stödperson. Samtalen hos ProVitae sker i full förtrolighet och lämnar inga spår i form av anteckningar eller journaler.
– Inom vården var det doktorn jag bollade med. Här gör jag det med medlemmen direkt.

Senast uppdaterad 13 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter