Årsmötet 2022 hölls onsdag 16 mars 2022 kl 18.00 i lokalen på Baltzargatan 1, Malmö. 

Årsmötet 2022 handlar mycket om verksamheten som var föregående år (2021)

Utöver det stadgeenliga val för de poster där mandattiden har löpt ut. 

Årsmötet ägde rum onsdag 16 mars 2022 kl 18.00 i lokalen på Baltzargatan 1, Malmö. 

Evy Christoffersson avtackades efter många år i styrelsen som sekreterare. Hon fortsätter dock i valberedningen där Göte Nilsson lovade att jobba på ett ytterligare år. Han är sammankallande. 

Besluten blev i korthet

Balans- och resultaträkning fastställdes.

Styrelsen för 2021 beviljades ansvarsfrihet.

Omval av styrelsen med undantag för Evy som avgick

Oförändrad medlemsavgift.

Ordförande Magnus Klang passade på i anslutning till Årsmötet att redogöra för några frågor som föreningen bör driva. 

Nedan de handlingar som sänts ut inför mötet:

Dagordning för årsmötet 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Resultaträkning och balansräkning för 2021

Revisionsberättelse för 2021

Senast uppdaterad 15 november 2022