Årsmötet 2020 genomfördes som telefonmöte

Restriktionerna mot möten med anledning av Corona tvingade oss till att anordna årsmötet som telefonmöte.

Årsmötet genomfördes med stadgeenliga ärenden. Det vill säga framläggande av årsredovisning, bevilja styrelse ansvarsfrihet samt välja till de poster som var under fråga för val. 

Senast uppdaterad 28 maj 2021