Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 var också det nödvändigt att genomföra som telefonmöte

2021 års föreningsmöte har också i år genomförts - på grund av Corona - genom så kallat telefonmöte.  Mötet ägde rum 30 juni kl 18.30. 

Handlingar:

Dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.

Balans och resultaträkning för 2020

Senast uppdaterad 28 november 2021