Ordförandens sida

Vår ordförande, Jan Augustin, vänder sig till alla medlemmar med e-brev. Under denna del av PCF-syds hemsida återfinner du dem. Om du inte skulle ha fått e-brev trots att du har betalat din medlemsavgift för perioden ber vi att du kontaktar vår kassör. 

Decemberbrevet innehåller bland lite om det arbete som styrelsen, trots ett visst virus, trots att bedriver. Det gäller ju att komma igång med verksamheten rejält när alla kan träffas fysiskt igen utan oro.

Intill dess mest elektronisk kommunikation genom telefon, e-brev eller över hemsidan. 

Styrelsen har också engagerat sig med anledning av att vi är emot utfasningen av tryckkammaren på sjukhuset i Helsingborg.

Januaribrevet innehåller ett ännu tydligare önskemål om att verksamheten ska komma igång på vanligt sätt. Ordförande ber också medlemmarna att bidra med lite arbetsinsatser inom föreningen. Vi har mycket som behöver göras. 

 

 


Senast uppdaterad 24 januari 2021