Ordförandens sida

Vår ordförande, fram till årsmötet 2021, Jan Augustin, var förste ordförande som började med "Ordförandebrev". Vår nuvarande ordförande, Magnus Klang, har fortsatt med detta.

Om du inte skulle ha fått e-brev trots att du har betalat din medlemsavgift för perioden ber vi att du kontaktar vår kassör. 

Junibrevet innehåller avgående ordförandens Jan Augustin förklaring till varför han av medicinska skäl känner att han måste kliva av uppdraget. Detta trots att han betecknar sin tid som vice ordförande respektive ordförande som något kul han annars hade kunnat fortsätta med. Ordförandens brev juni 2021. 

Decemberbrevet innehåller bland lite om det arbete som styrelsen, trots ett visst virus, trots att bedriver. Det gäller ju att komma igång med verksamheten rejält när alla kan träffas fysiskt igen utan oro.

Intill dess mest elektronisk kommunikation genom telefon, e-brev eller över hemsidan. 

Styrelsen har också engagerat sig med anledning av att vi är emot utfasningen av tryckkammaren på sjukhuset i Helsingborg.

Januaribrevet innehåller ett ännu tydligare önskemål om att verksamheten ska komma igång på vanligt sätt. Ordförande ber också medlemmarna att bidra med lite arbetsinsatser inom föreningen. Vi har mycket som behöver göras. 

 

 

Senast uppdaterad 21 juni 2022