Nyheter

22 januari 2021

Några påminnelser och uppmaningar

Betala räkningen till föreningen senast 1 mars så slipper vi betala för påminnelser. Anmäl gärna till kassören om du inte längre vill vara med. Anmäl ännu hellre till Leif vad du vill hjälpa till med inom föreningen! Läs ordförandens e-brev! 

17 december 2020

Planer för våren 2021

Planering för våren 2021. Alla aktiviteter beror på hur Coronaläget är vid tidpunkten för genomförande.

Tryckkammaren I Hbg Foto Peder Haak

Tryckkammarbehandlingen i Helsingborg stängd. Men återupptas?

Senaste Nytt: Hälso- och sjukvårdsnämnden har ändrat beslutet 2021-02-11! Region Skåne beslutade sig för att stänga sin tryckkammarbehandling i Helsingborg. Detta har skett under protester. Bland annat har vår Peder Haak ställt upp för intervju i TV4. Sydsvenskan har också uppmärksammat nedläggningen. I Region Västra Götaland bedriver man vidare behandlingen eftersom man där anser att den ger positiva effekter. Från Karolinska i Stockholm finns också vittnesmål om det effektiva med tryckkammarbehandling.