I Skåne finns två andra patientföreningar som vi samarbetar med

Vi inom Prostatacancerföreningen Syd samarbetar särskilt med Prostatacancerföreningen Prolivskvalitet (Helsingborg) och Prostatacancerföreningen Pro Vitae (Kristianstad)

De skånska Prostatacancerföreningarna PCF-Syd, ProLivskvalité och ProVitae har ingått ett samarbete under namnet PCF-Skånegruppen.  Det har vi gjort för att kunna utnyttja varandras erfarenheter, dela upp arbetsuppgifter och genomföra ett stödprojekt för att backa upp Regionens program ”Organiserad Prostatacancertestning.  I detta sammanhang har vår Leif Kristoffersson, för Skåne-gruppens räkning, sökt och erhållit bidrag från Regionen. 

Som ledare för Skåne-gruppen har vi utsett Jan Frick som även är ordförande i ProVitae i Kristianstad och ledamot i PC-förbundet i Stockholm. 

Du finner mer information om våra "systerföreningar" på deras webbsidor.

ProLivskvalitet i Helsingborg

https://prostatacancerforbundet.se/om-oss/patientforeningar/skane/prolivskvalitet

ProVitae i Kristianstad

https://prostatacancerforbundet.se/om-oss/patientforeningar/skane/provitae/

Senast uppdaterad 10 november 2020