Anhörigverksamhet i PCF-Syd

Du som anhörig är välkommen till våra anhörigträffar. 

Vi har även en anhöriggrupp dit du som är anhörig till någon som har eller har haft prostatacancer är välkommen. Vi har våra träffar på SPF-lokalen,  Baltzargatan 1. Vi träffas några gånger per termin och diskuterar lite om hur det är att vara anhörig men har framförallt en trevlig samvaro.
Känner du som anhörig att det skulle vara något för dig och du undrar över något så ta kontakt med Evy Christoffersson, tel 0761-089873 för mer information

Senast uppdaterad 09 november 2020