Styrelsen 2022

Efter årsmötet 16 mars 2022 fick styrelsen delvis ny sammansättning. Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande möte i april om fördelning av uppdrag såsom sekreterare m m. Vidare beslutade styrelsen att till sig adjungera en medlem som biträder med webbplatsen. 

Ordförande
Magnus Klang
MALMÖ
0706 591 275
magnus.klang@bahnhof.se

Vice ordförande
Simon Dahlqvist
YSTAD
0725 334 987
simon.d@669gmail.com

Sekreterare
Lena Lindow
MALMÖ
070 338 14 35
lena.lindow@hotmail.se

Kassör
Leif Kristoffersson
TRELLEBORG
0410 19795
0702 868 245
leif.janet@telia.com

Ledamot, materialförvaltare
Mats Chrisén
SKURUP
0704 390 212
mats@chrisen.se

Ledamot
Nils Ivan Nilsson
KÄVLINGE
0733 766 095
ninilsson530@gmail.com

Ledamot, webbredaktör
Peder Haak
OXIE
0709 546 339
peder@haak.one

Adjungerad ledamot, bitr webbredaktör
Kaj Oldrup
MALMÖ
0708 281 446
kaj.oldrup@gmail.com

Senast uppdaterad 11 april 2022