Vi tipsar varandra!

Det finns massor med information om prostatacancer. Men var hittar man den? Hur bra är webbplatser, böcker, häften, olika resurspersoner?

20220216 072919 (1)

"Prostatacancer - råd, rön och möjligheter" (2020) Lättsamt skriven, trevlig layout också om de intrikata val som man ställs inför.

PCF-Syd ger dig tips om var du kan hitta mer information om prostatacancer. Tipsa gärna oss om du tycker vi ska lägga till något. Eller om du anser att någon webbplats eller skrift är föråldrad.

Personlig information. Inom sjukvården så är det: Din urolog, din kontaktsjuksköterska eller annan resurs som du har rätt att få kontakt med t ex kurator, psykolog, fysionterapeut. Glöm inte bort att du kan begära en s k "second opinion" om du är tveksam till den diagnos eller förslag till behandling som du har fått. 

Inom PCF-Syd (och våra syskonföreningar) finns kontaktpersoner. Vi har listat dem inom PCF-Syd som är beredda att samtala med dig som kanske nyligen fått en diagnos, ska välja behandling eller har genomgått någon behandling. Observera att vi "bara" är lekmän. Men ibland kan det kännas bra att få tala med en "broder". Vi har också en anhöriggrupp. För närstående drabbas också av cancerbeskedet!

Skriftlig information. Många vill ha en lättläst skrift som man kan läsa mer i lugn och ro, gå tillbaka till texten och reflektera över. I samtal hinner ibland tanken inte med orden. Kanske har du redan fått någon av dem i handen när du besökte din klinik? T ex häftet som vi presenterat i bild överst. Vi vill här i första hand peka på Prostacancerförbundets webbbutik där du kan beställa hem önskade skrifter. 

Webbplatser. Du tillhör kanske dem som helst googlar fram allt som kan ge upplysningar om prostatacancer? Ofta kommer man då till platser som vill sälja sina tjänster. En del av dessa kan förklara saker alldeles utmärkt. Andra är mer säljande.

Nedan ger vi exempel på webbplatser som vi som arbetat med PCF-Syds webbplats tycker är bra:

Prostacancerförbundet har en sektion som heter Prostatacancer. Denna länkar sedan vidare till också olika webbplatser där man kan få ytterligare vägledning. 

Sjukvården kanaliserar sin information genom https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/cancer/cancerformer/prostatacancer/

 

Senast uppdaterad 08 november 2022