Här finns vi, så här fattar vi beslut och annat organisatoriskt

Vi är en patientförening för dig som bor i södra Skåne och som drabbats av prostatacancer. Anhöriga och andra närstående är också välkomna som medlemmar.

Vår förening vill ge stöd till sina medlemmar i form av samtal, men också genom olika former av möten och träffar.

20210101 121539

SPF-lokalen på Baltzargatan 1, Malmö är den plats där vi oftast har våra möten

Vi ordnar föreläsningar, ofta med syftet att få information om de senaste rönen inom prostatacancerforskningen. En klar fördel som vi kan dra nytta av är att inom vår region finns erfarna urologer som också är framstående cancerforskare.  

Ett antal gånger om året har vi samtalsträffar där vi efter en gemensam lunch samtalar kring ett visst tema.

Det har också blivit tradition att vi ordnar en endagars bussresa för medlemmar med  närstående till något trevligt utflyktsmål i vår närhet. 

Vi har även en anhöriggrupp dit du som är anhörig till någon som har eller har haft prostatacancer är välkommen. Vi har våra träffar på SPF-lokalen,  Baltzargatan 1. Vi träffas några gånger per termin och diskuterar lite om hur det är att vara anhörig men har framförallt en trevlig samvaro.

Känner du som anhörig att det skulle vara något för dig och du undrar över något så ta kontakt med Evy Christoffersson, tel 0761-089873 för mer information


Senast uppdaterad 14 september 2022