PCF-Syd Föreningsmöten

Föreningsmötena äger normalt rum i Malmö.

2021 års föreningsmöte har också i år genomförts - på grund av Corona - genom så kallat telefonmöte.  Mötet ägde rum 30 juni kl 18.30. 

Handlingar:

Dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.

Balans och resultaträkning för 2020

 

Senast uppdaterad 26 juli 2021