PCF-Syd Föreningsmöten

Föreningsmötena äger normalt rum i Malmö.

Årsmötet onsdag 16 mars 2022 kl 18.00 i lokalen på Baltzargatan 1, Malmö. 

Efterhand som handlingar blir klara lägger vi ut dem här. 

Handlingar:

Dagordning för årsmötet 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Resultaträkning och balansräkning för 2021

 

 

 

Senast uppdaterad 18 mars 2022