PCF-Syd Föreningsmöten

Föreningsmötena äger normalt rum i Malmö.

2021 års föreningsmöte måste också i år - på grund av Corona - genomföras genom så kallat telefonmöte. Intentionen är att det ska genomföras 30 juni kl 18.30. Till detta måste medlemmarna anmäla sig på förhand.

Handlingar:

Dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.

Balans och resultaträkning för 2020

 


Senast uppdaterad 04 juni 2021