PCF-Syd Föreningsmöten

Föreningsmötena äger normalt rum i Malmö i SPF:s lokal på Baltzargatan 1, Malmö

Årsmöte har bestämts till 2023-03-23 och startar kl 16.00.

Kallelse sänds ut med post/e-brev enligt stadgans krav.

Övriga handlingar läggs ut på vår hemsida efterhand som de är klara. 

Dagordning för årsmötet 2023

Verksamhetsberättelse för 2022

Resultaträkning och balansräkning för 2022

Revisionsberättelse 2022

 

Jubileumsfesten, med anledning av våra 20 år, startar när vi har klarat av Årsmötet och kanske möblerat om lite grand.

 

Senast uppdaterad 15 januari 2023