Årsmötet 1 mars 2018

Det blev ett årsmöte med gemytlig samvaro trots det kraftiga snöovädret.

Årsmötet 2018

Det var över femtio anmälda till vårt möte, men de som skulle kommit från öster om Skurup kunde inte sig för all snö och vind. Bland dem var Carina, kontaktsjuksköterskan från Ystad, men vi hade glädjen av att två sköterskor från Trelleborg, Maya och Lotta, och en från Malmö, Karin.


Den gemensamma middagen hade förberetts av eldsjälarna Leif Kristoffersson, Evy och Leif Christoffersson. Valberedarna Birger Carlsson och Göte Nilsson hade noga förberett årsmötets val av ledamöter till den nya styrelsen.


Vi hade en dagordning. Verksamheten för 2017 redovisades, ekonomin befinner sig i god ordning med betryggande tillgångar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Vi valde en ny styrelse för 2018: Sune Cederpil avgick efter att ha varit sekreterare i sex år och avtackades med acklamation!
Den nya styrelsen består av Staffan Lindberg, Simon Dahlqvist, Leif Kristofferson, Evy Christoffersson, Nils Ivan Nilsson, Håkan Hansson och Leif Christoffersson.

Vi är nu mitt uppe i programmet för 2018. Den 25 januari kom Bodil Jönsson och talade om tid och hur vi kan använda den i förhållande till sjukdom och relationer.
Vi har haft en anhörigträff den 15 februari med 8 deltagare. De kommer att gå vidare med sina möten under ledning av Evy Christoffersson.
Den 3 maj kommer Charlotte Erlanson från Lunds universitet och inleder samtal om diet, vad vi kan äta och helst inte äta. Se vidare: https://lu350.blogg.lu.se/halsosam-mat-pa-menyn-nar-forskare-och-kockar-lagade-mat-tillsammans/

Den 16 augusti har vi årets sedvanliga utfärd, denna gång till skånska slott och herresäten i Hjalmar Gullberg och Edvard Perssons anda. Det finns 18 platser kvar så anmäl er så fort ni kan.
Resten av året är under planering. Ingvar Nilsson har föreslagit ett möte angående s.k."Brachybehandling med kvarliggande jodkorn". Vi får se hur detta kan ordnas.
Väl mött på dessa möten!

Staffan Lindberg/ordf.

Senast uppdaterad 20 november 2020