Årsmötet 2019

Måndagen den 18 mars hade vår förening sitt årsmöte. Även denna gång träffades vi i SPF-lokalen på Baltzarsgatan i Malmö. Till mötet kom 60 medlemmar. Av de kontaktsjuksköterskor som var inbjudna kom Carina Gottfries som är verksam på lasarettet i Ystad.

Årsmötet 2019

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året. Till att leda mötet valdes Simon Dahlqvist och till sekreterare Evy Christoffersson. Av verksamhetsberättelsen framgick att medlemsutvecklingen varit positiv och aktiviteterna har varit många och välbesökta. Föreningens ekonomi är god och välskött.

Till att efterträda Staffan Lindberg, som avlidit, valdes som ordförande för ett år Simon Dahlqvist. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Christer Svanbrink, Jan Augustin samt Mats Chrisén.

Efter mötesförhandlingarna blev det en gemensam måltid bestående av varmrökt lax, potatissallad samt sparris. För sitt arbete i styrelsen avtackades Håkan Hansson.

Senast uppdaterad 28 maj 2021