Anhörigträff 2018-05-18 - Anteckningar

Närvarande:

Majvi Lindberg, Lena Lindow, Sally Harvenfeldt, Rigmor Ljungblom, Monica Carlsson,

Evy Christoffersson.

 

 

 1. Alla hälsades välkomna.
 2. Vi diskuterade olika aktiviteter att göra tillsammans som ger positiva effekter för såväl patient som anhörig.
  1. Fysisk motion av olika slag är bra och att komma utomhus och vistas ute i naturen är en extra bonus.
  2. Promenader eller stavgång, tex ”Hälsans Stig” som finns i ex Malmö och Lund, och är tydligt markerade.
  3. Förbättra motivationen av olika slag för att kunna förbättra hälsan och även underlätta läkningsprocessen.
 3. Sociala aktiviteter att göra tillsammans.
  1. Samtal i grupp runt olika ämnen som berör alla i gruppen.
  2. Deltaga i en studiegrupp
  3. Kulturella aktiviteter, ex konstutställningar, musikevenemang.
  4. Deltaga i olika former av sällskapsspel.
 4. Stödjande aktiviteter
  1. Cancerkompis, cancerlinjen
  2. Informativa webbsidor om cancer, behandlingar, biverkningar och eftervård, exempelvis ”Mina vårdkontakter 1177” och Cancerfondens hemsida.
 5. Praktisk hjälp till den drabbade och den anhörige.
  1. Anlita dietist för kostråd, om bra och nyttig mat.
  2. Tips och råd för att åter bygga upp kroppen och tarmfloran efter avslutad behandling
  3. Hjälp med städning och tvättning av kläder och hygienartiklar
  4. Speciellt rengöring av toaletten vid cellgiftsbehandling.
 6. Hjälp med att skaffa nödvändiga och bra sjukvårdsartiklar.
  1. Fråga kontaksjuksköterskan om hjälp och vägledning.
  2. Fråga om hjälp på någon av de befintliga sjukvårdsbutikerna.
 7. Hjälp med att skaffa och inhandla matvaror, efter en förändrad livssituation.
 8. Vi diskuterade tester
  1. Hur får man tagit olika tester.
  2. Hur man får uppföljning av testresultaten när dessa är klara.
  3. Hur man får hjälp och vägledning med eventuella nödvändiga åtgärder, eftersom både läkare och kontaktsjuksköterska är så svåra att nå!  
  4. Önskemål till vården: Exempelvis - Se till att man inom Region Skåne t.ex. gör provresultaten tillgängliga via den journal som man når via ”Mina Vårdkontakter”
 9. Problem med att få tagit hormonspruta och göra cellgiftsbehandling när man slussas till en vårdcentral, beroende på kunskapsbrist och bristande erfarenhet på vårdcentralerna.
 10. Tröst och stöd till den anhörige.
  1. Sjukvården tillhandahåller både kuratorer och psykologer som man inte ska dra sig för att anlita. Fråga Kontaktsköterskan om hur man får nödvändiga kontakter.
 11. Hjälp med att bygga upp kroppen under och efter behandlingen.
  1. Ta kontakt med något gym och fråga om råd och coaching via deras PT.
  2. Boka för rekreation och information, exempelvis några dagar på Lydiagården som man som patient kan få för en mindre summa pengar.
 12. Inför nästa möte
  1. Fundera gärna på frågor och ämnen som vi som anhöriggrupp tycker är viktiga och vi kan ta upp på våra kommande anhörigträffar.
 13. Vi bestämde att fortsätta att träffas regelbundet, eftersom vi har mycket gemensamt att prata om och diskutera.

 

 

Anteckningarna förda av Majvi Lindberg

Malmö 2018-08-12

Senast uppdaterad 29 november 2020