Ordförandebrev "pandemiåren"

Här finns de e-brev som gick ut 2020 och 2021.

Här finns de e-brev som gick ut 2020 och 2021. Det var vår dåvarande ordförande, Jan Augustin, som startade denna tradition. Lite grand för att hålla medlemskontakten under den långa tid som fysiska möten var mycket svåra att genomföra. 

Junibrevet innehåller avgående ordförandens Jan Augustin förklaring till varför han av medicinska skäl känner att han måste kliva av uppdraget. Detta trots att han betecknar sin tid som vice ordförande respektive ordförande som något kul han annars hade kunnat fortsätta med. Ordförandens brev juni 2021. 

Decemberbrevet innehåller bland lite om det arbete som styrelsen, trots ett visst virus, trots att bedriver. Det gäller ju att komma igång med verksamheten rejält när alla kan träffas fysiskt igen utan oro.

Intill dess mest elektronisk kommunikation genom telefon, e-brev eller över hemsidan. 

Styrelsen har också engagerat sig med anledning av att vi är emot utfasningen av tryckkammaren på sjukhuset i Helsingborg.

Januaribrevet innehåller ett ännu tydligare önskemål om att verksamheten ska komma igång på vanligt sätt. Ordförande ber också medlemmarna att bidra med lite arbetsinsatser inom föreningen. Vi har mycket som behöver göras. 

Senast uppdaterad 14 september 2022