Information om prostatacancer i Avesta 4 december 2019

Patientnämnden och Vårdlots Dalarna har informerat om sin verksamhet tillsammans med Ulf Holmberg från ProLiv Dalarna, patientföreningen för prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga. Informationen hölls i Vuxenskolans lokaler i Avesta.

Informationsträff har hållits i Avesta angående Prostatacancer

Ulf Holmberg från prostatacancerföreningen ProLiv Dalarna, berättade att tillgängligheten för vård av prostatacancerpatienter, under det senaste halvåret har försämrats. Det finns inga fasta urologer på Falu lasarett. Bristen på kontaktsjuksköterskor gör att det är svårt för patienter att komma i kontakt med vården. Väntetiderna för behandling är alldeles för långa. Cancerpatienter kan få vänta på behandling upp till 190 dagar jämfört med det standardiserade vårdförloppet på 60 dagar. Detta visar att våra politiska företrädare och de ansvariga inom den regionala sjukvården har misslyckats att lösa problemen med vården av prostatacancer,den cancerform som tar flest liv i vårt land. Det är svårt att se att det inom en snar framtid kommer ske en förbättring av vården. Ulf avslutade med att uppmana alla män att ta PSA-prov, trots att regionens inte klarar sitt åtagande på behandlingstider. Du ansvarar själv för Ditt liv!
https://prostatacancerforbundet.se/prolivdalarna

 

Susanne Andersson   Ulf Holmberg   Ylva Åström

Patientnämnden

Susanne Andersson informerade om nämndens uppdrag som bl.a är:
     •     Ge den information Du behöver för att tillvarata Dina intressen inom vården.
     •     Underlätta Dina kontakter med vårdpersonal.
     •     Informera om övriga myndigheter och instanser som Du kan vända Dig till.
     •     Hjälpa till att reda ut problem genom kontakter med vårdgivare.
     •     Medverka till att förbättra vården genom att föra förslag och synpunkter tillbaka till vården.
     •     Medverka i patientsäkerhet.
     •     Utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om tvångsvård inom psykiatrin.

Patientnämndens personal har tystnadsplikt.

Kontakt patientnämnden:
Tel. 023-490200

Vårdlots Dalarna

Ylva Åström informerade om att hennes uppgift är hjälpa patienter att söka alternativa vårdgivare, antingen som en del av vårdgarantin eller som valfrihetsfråga.

Om du får remiss och vet att väntetiden är mer än 90 dagar, vänta inte, utan ta kontakt direkt med vårdlots så kan du få hjälp att hitta alternativ.

Vårdlots har också hand om valfrihetsfrågor som gäller öppenvård och utredningar. Det handlar om vård som inte kräver inläggning. Kontakta vårdlots får Du veta vilka vårdgivare som har godkända avtal!

Kontakt Vårdlots:
Tel. 023-490300

Avesta vårdcentral

Medverkande: Elisabeth Eriksson- Tilleaus, nytillträdd verksamhetschef
                           Pernilla Berglund, avdelningschef

Vid fråga angående PSA-test upplyste de om att standardiserat vårdförlopp ställer tidskrav på vårdcentraler men att tidsschemat hålls med god marginal. Från flera håll inom regionen berättas att patienter ibland blir nekade att ta PSA-prov.
Det slogs fast att patient som önska ta PSA-tes inte kan nekas detta.

Senast uppdaterad 04 september 2020

Fler nyheter


Alla nyheter