Någon att prata med

Stödpersoner som alltid finns tillhands

Arne Ludvigsson
Diagnos 2008 Aktiv monitorering under 4 år, därefter yttre och inre strålning 2012.
073-370 69 10

Ingemar Hindrikes
robotassisterad kirurgi
070- 692 33 47

Jan Holgersson
opererad, yttre strålning, medicinering med Bikalutamid vid behov
072-353 00 83

Tommy Tomlén
opererad
070-641 71 07 mailadress: soltommy@telia.com

Ulf Holmberg
Strålning
070-340 07 38

Birger Roos
opererad, inkontinens, konstgjord slutmuskel vid urinläckage
070-583 16 65

Mikael Nordström
2012 Spridd cancer, hormonbehandlad, 2013 yttre strålning. Strålcystit, blod i urinen.
070-314 16 28 e-post: promi@blixbo.se

Leif Svensson
Behandlas med Bicalutamid
Mobil: 070-560 20 30, e-post: epols@ringen.se

Jack Kagerin
Robotassisterad radikal prostatektomi
076-275 85 28, e-post: jack@kagerin.se

Senast uppdaterad 09 november 2020

När liver rasar ihop finns det hjälp att få!

Ett samtal patient - kurator från Radio Dalarna november 2015.

Kurator Jonas Eriksson

Kurator Jonas Eriksson