Fullmakt för närstående.

Nyttan av en omfattande fullmakt

Formulerandet av denna fullmakt kom till därför att jag märkte att min mamma och min moster behövde någon som företrädde dem vid kontakter inom äldreomsorgen och vården. Både min mamma och min moster blev 101 år gamla och behövde inte kommunens hjälp i någon omfattning förrän de närmade sig 100 år. Räkningar betalades genom att jag gjorde iordning en betalningsorder och de skrev under. Nej, fullmakten behövdes vid kontakterna med biståndshandläggare, så kallas den tjänsteman som beslutar om äldreboenden mm samt med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Jag kände mina anhöriga mycket väl efter ett långt liv och tyckte mig veta vad som var bäst. Naturligtvis hade jag pratat med dem innan jag diskuterade med biståndshandläggare. Min mamma hörde dåligt, bara det gör att missförstånd lätt uppstår i samtal med en biståndshandläggare som de aldrig träffat förut. Fullmakten har också varit avgörande för få ut dokument för att kunna följa upp misstag som skedde i vård och omsorg.

 Formuleringarna i den här fullmakten är så långtgående som en fullmakt kan vara, en generalfullmakt. Min erfarenhet är att min mamma och min moster har fått en bättre vård genom att jag kunnat företräda dem med kraft av fullmakt. Formuleringen är också giltig gentemot banken. Man får räkna med att bankpersonalen skickar den till bankens jurister eftersom den inte är bankernas standardblankett. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer.

För närvarande pågår ett utredningsarbete inom Regeringen om så kallade framtidsfullmakter. Men framtidsfullmakten avses märkligt nog inte omfatta hälsa-sjukvård-tandvårdsärenden.

 Slutligen ska den som ger en fullmakt tänka sig för. Att ge någon sitt fulla förtroende är ett avgörande ställningstagande. Och man måste ordna med en fullmakt medan man är i stånd att göra detta!

 Arne Ludvigsson

Tidigare ordförande i ProLiv Dalarna

Exempel på en allomfattande fullmakt.

Senast uppdaterad 04 september 2020