Aktiviteter

30

MAR

Årsmöte

Årsmötet 2021 kommer att hållas telefonledes den 30 Mars. Kallelsen som skickas

Starttid: tisdag 30 mar

Telefonmöte (se kallelse)