Angående rester efter cellgiftsbehandling.

Vid ProLiv Dalarnas möte med Regionen den 26 april 2019 ställdes frågan om vad vi vet om cellgiftsbehandlingars påverkan på miljön. Vår ordförande Arne Ludvigsson har undersökt saken och svarar.

Svar till regionrådet Kerstin Lundh

från ProLiv Dalarna

Vid sammanträdet mellan Region Dalarna, hälso-och sjukvårdsnämnden och ProLiv Dalarna den 2019-04-26 fick ProLiv Dalarna frågan om föreningens kännedom om de restprodukter som går ut i avloppet vid behandling med cellgifter.

Vi bortser från hur Regionens egna sjukvårdsinrättningar har sitt avlopp säkrat från skadlig påverkan på kommunernas reningsverk.

Rent allmänt finns inte så mycket forskning kring detta. Men det är en ganska allmän uppfattning hos Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket att den så kallade metaboliseringen bryter ner läkemedlen i kroppen till i stort sett ofarliga kemiska föreningar. Nedbrytningsprodukterna kallas metaboliter.

Capecitabine (varumärke) eller 5-fluorouracil är ett vanligt läkemedel som också patienter får i tablettform och därmed sprids genom kroppens avsöndringar i både kommunala och enskilda avlopp. Samma förhållanden gäller om patienten har en pump på kroppen och vistas hemmet.

Det finns en undersökning från Holland som bland annat tar upp 5-fluorouracil, som är ett mycket vanlig kemisk förening i cancerbehandlingen. Länken finns här: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0067.pdf

Vi står till förfogande om vi kan bidra med något ytterligare i frågan.

Borlänge 2019-10-04

Med vänlig hälsning

Arne Ludvigsson

arkitekt SAR/MSA

Ordförande i ProLIv Dalarna


Senast uppdaterad 04 september 2020


Fler nyheter

Proliv Fars Dag 2020
8 november 2020

Ljusmanifestation i Falun

ProLiv Dalarna höll sin traditionella ljusmanifestation på Stora Torget i Falun på Fars dag.

Läs mer

27 juni 2020

Medlemsbrev juni 2020

Vår nygamle ordförande presenterar styrelsen och vad som är aktuellt i föreningen just nu. En del är verklighet och en del är förhoppningar under den rådande pandemin.

Läs mer

4 december 2019

Information om prostatacancer i Avesta 4 december 2019

Patientnämnden och Vårdlots Dalarna har informerat om sin verksamhet tillsammans med Ulf Holmberg från ProLiv Dalarna, patientföreningen för prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga. Informationen hölls i Vuxenskolans lokaler i Avesta.

Läs mer


Alla nyheter