Årsmöte13 mars 2018 i Kristinegården, Falun

Foto Arne Ludvigsson
Efter ProLiv Dalarnas årsmöte höll Britta Wåhlin Larsson föredrag. Hon har disputerat och hennes doktorsavhandling hade rubriken Skeletal muscle in Restless legs syndrome (RLS) and Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS). Vi fick veta att det inte räcker med att motionera. Vi måste hålla våra muskler i trim. Framför allt benmusklerna. Genom attraktivt träna musklerna förskjuter vi åldrandet framåt i tiden. De muskelgrupper som är speciellt viktiga är de snabba muskelfibrerna de ”explosiva musklerna” som exempelvis reagerar när vi halkar och snabbt återfinner balansen, utan att ramla och skadar oss. Måste man gå på gym för att träna detta? Ja, helst, men med lite envishet går det att träna själv i trappor. Helt enkelt  genom att snabbt ta sig uppför en trappa. Många gånger i följd. Men ta det lugnt utför trappan för annars skadar du lätt knäna 
Fotot visar  sammanfattningen av föredraget.  

Mötesordföranden Lena Reyier 2018 ProLiv Dalarna Fota Birger Roos

Efter årsmötet såg styrelsen ut så här.
 

Styrelsen som valdes 2018, foto Birger Roos 

Från vänster Leif Svensson <epols@ringen.se> Arne Ludvigsson <arne.ludvigsson@telia.com> Hans Tönnberg <kestina@telia.com> Gunnar Andersson <skinnarn@gmail.com> Ulf Holmberg <ulfholmberg@telia.com> jan holgersson <jan.holgersson@pwc.com> Lars Wikström <lars.wikstrom@triona.se> Mikael Nordström <mi@blixbo.se> Sören Hjort <soren.hjorth@telia.com>


Senast uppdaterad 04 september 2020


Fler nyheter

Proliv Fars Dag 2020
8 november 2020

Ljusmanifestation i Falun

ProLiv Dalarna höll sin traditionella ljusmanifestation på Stora Torget i Falun på Fars dag.

Läs mer

27 juni 2020

Medlemsbrev juni 2020

Vår nygamle ordförande presenterar styrelsen och vad som är aktuellt i föreningen just nu. En del är verklighet och en del är förhoppningar under den rådande pandemin.

Läs mer

4 december 2019

Information om prostatacancer i Avesta 4 december 2019

Patientnämnden och Vårdlots Dalarna har informerat om sin verksamhet tillsammans med Ulf Holmberg från ProLiv Dalarna, patientföreningen för prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga. Informationen hölls i Vuxenskolans lokaler i Avesta.

Läs mer


Alla nyheter