Medlemsmöten och föreläsningar

Dokumentation med möten och föreläsningar

11 mars 2023 Årsmöte

Dagordning till årsmötet

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2023

Resultaträkning 2022

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll 2023

26 mars 2022 Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021

Årsmötesprorokoll 2022

Verksamhetsplan 2022

20 mars 2021 Årsmöte

Information till medlemmarna inför årsmötet

Verksamhetsberättelse 2020

Resultat- och balansräkning 2020

Revisorernas berättelse 2020

Budget 2021

Verksamhetsplan 2021

Årsmötesprotokoll

28 mars 2020 Årsmöte

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

29 februari 2020 Talkshow om sex & samliv

Affisch Skottdagen - TALKSHOW.pdf

Film 1 Samtal med Ola Bratt och Carina Danemalm Jägervall

Film 2 samtal med Åsa och Kjell

Film 3 Samtal med Tarja och Leif

Film 4 Samtal med Ann Hedlund

Film 5 Panelsamtal och avslutning

28 november 2019 kvällfika om återfall, med Karin Braide

Film Karin Braide

7 november 2019 kvartalsmöte om alternativa behandlingar

Film Inge Nilsson inledning lägesbild

Film David Robinsson föredrag o frågestund

16 mars 2019 kvartalsmöte om nuläge och framtiden inomvården 

2019 03 16           Kvartalsmöte inledning, Ingela Franck Lissbrant

2019 03 16           Frågestund med Ingela Frank Lissbrant och samtal med Rose Marie Lindblad

2019 03 16           Telefonintervju med Maria Frånlund

Oktober 2016      Sven Grundtman, Uddevalla

Oktober 2016       Frågestund, Uddevalla

December 2015  En prostatacancervård i världsklass - så når vi dit, 1

December 2015  En prostatacancervård i världsklass - så når vi dit, 2

December 2015   En prostatacancervård i världsklass - så når vi dit, 3

Våra matvanor väger tungt i jakten på cancer.
Rachel Thomson och Shirin Bartholdsson, mars 2017

DET ÄR MYCKET NU. – bilden av prostatacancer har fått helt nytt innehåll.
Calle Waller, prostatacancerförbundets vårdpolitiske talesman, mars 2017

Video: FAQ – De vanligaste frågorna om prostatacancer: nu och i framtiden.
Överläkare Sven Grundtman, oktober 2016

Video: Frågestund i Uddevalla, oktober 2016

Aktiv monitorering – en gynnsam ickebehandling? Kerstin Åslund, maj 2016

PSA – en mätmetod med sjunkande värde? Pär Lodding, maj 2016

Livsstil och självhjälpsstrategier för prostatacancerpatienter, februari 2016

En prostatacancervård i världsklass - så når vi dit, YouTube, november 2015

En prostatacancervård i världsklass - paneldebatt, november 2015

Samtalets betydelse för stöd och rehabilitering av prostatacancer, Elisabeth Skeppner, september 2015

Kosttillskott med Antioxidanter kan förvärra cancersjukdom, Martin Bergö, mars 2015

Nya grepp inom prostatacancervården, Jan-Erik Damber, maj 2014

Behandling av avancerad prostatacancer, Jan-Erik Damber och Ingela Franck Lissbrant, mars 2013

Prostatacancer - nu och om 10 år, Ralph Peekers, mars 2014

Kostens betydelse, Maria Hedelin, mars 2013

Prostatacancer och osteoporos, Jan-Erik Damber och Mattias Lorentzon, november 2012

Prostatacancer - en överblick, Ola Bratt, november 2010

Senast uppdaterad 14 mars 2023