Anhörig- och närståendegrupp

Prostatacancer är inte bara mannens sjukdom

Oftast berörs två eller fler av prostatacancern. Hustru/partner samt döttrar och söner som känner oro och vill veta mer om sjukdomen, biverkningar, ärftlighet etc. är varmt välkomna att delta i en anhörig/närståendegrupp. Vid ProLiv Västs anhörig- och närståendegruppen möts de som står nära den sjuke för att träffas och prata med andra i samma situation.

ProLiv Väst har två grupper för anhörig/närstående, en i Trestadsområdet och en i Göteborgs-området. På våra träffar utbyter vi erfarenheter i en lugn och rofylld miljö under tystnadsplikt. De teman vi tar upp bestäms av gruppen, och vi bjuder in gäster som kan hjälpa oss svara på frågor inom olika ämnen. Allt utifrån gruppens behov. Hjälp, stöd och råd lämnas av vår kontaktsjuksköterska.

Känner du att du vill delta i någon av dessa grupper, hör gärna av dig till Christina Hansson (telefon 0762-62 94 02) så får du mer information.

Senast uppdaterad 20 januari 2021