Pressmeddelande om prostatabiopsier

Prostatacancerförbundet är färdiga med en rapport om prostatabiopsier. Dags för svensk sjukvård att byta diagnosmetod! 

Rapport Biopsi 202204

 

Rapporten om prostatabiopsier i sin helhet går att läsa på Prostatacancerförbundets hemsida; prostatacancerforbundet.se/meny/informationsmateria

----------

Varje år genomgår män i Sverige omkring 20 000 prostatabiopsier varvid vävnadsprovet tas med ett större eller mindre antal nålstick. Nästan alla utförs med den traditionella transrektala metoden, via ändtarmen. Cirka 3–6 procent av dessa biopsier, kanske fler, bedöms leda till allvarliga infektioner och livsfarlig sepsis som ett antal män avlider av varje år. Bland dem som tillfrisknar från sepsis ökar risken att få en stroke även lång tid efteråt.

– Majoriteten av de tiotusentals prostatabiopsier vården har gjort, och gör, varje år utförs på samma riskfyllda sätt. Samtidigt blir det allt vanligare med resistenta bakterier i tarmen. Vi måste därför ändra metod och lösningen finns redan. Vi vill att svensk sjukvård snarast går över till provtagning med transperineala biopsier, säger Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet.

Prostatacancerförbundet har tagit fram en rapport för att lyfta den viktiga frågan om prostatabiopsier. Rapporten tar bland annat upp:

  • Varför vävnadsrapporter behövs
  • Vilka metoder som finns för provtagning
  • Positiva effekter och negativa konsekvenser
  • Risker och kostnader

Hittills har den dominerande metoden varit att ta prostatabiopsin transrektalt, via ändtarmen. Eftersom denna är fylld av bakterier ökar risken för efterföljande infektion. Vid denna traditionella metod för prostatabiopsier ges antibiotika i förebyggande syfte. I de fall allvarliga infektioner och sepsis ändå skulle bli följden måste mycket starka antibiotika sättas in. Eftersom resistensen hos E. coli-bakterier under de senaste åren har ökar markant talar starka skäl för att frångå den transrektala metoden.

– Prostatacancerförbundet anser med stöd av forskningen och EU:s rekommendation att transperineal biopsi ska vara huvudmetod för prostatabiopsier i Sverige. Eftersom transperineal biopsi görs genom desinficerad hud är den renare och säkrare än transrektal biopsi. Ingen förebyggande antibiotika behövs och risken är ytterst liten för sepsis, blodpropp eller andra infektioner, säger Kent Lewén.

Sepsis kan bli livsfarligt på kort tid. Sjukhusvård krävs omedelbart. Dödligheten stiger med sju procent för varje timme som behandling med kraftiga antibiotika dröjer. Utöver risker och personligt lidande uppkommer kostnader när insjuknade i sepsis ska behandlas. Enligt Socialstyrelsen kostar vårdrelaterade infektioner i genomsnitt 107 000 kronor per patient. Används den transperineala metoden för prostatabiopsi reduceras risken för sepsis till i det närmaste noll.

– Svensk sjukvård behöver tänka om. Vi hoppas att vår rapport kan få kliniker och beslutsfattare att inse det stora värde som uppstår genom att övergå till transperineala biopsier. Med denna metod kommer vårdkostnaderna att minska, färre behöver behandlas med antibiotika och många män slipper ett onödigt lidande, säger Kent Lewén.

Källor: WHO, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Cancerfonden, Sepsisfonden, Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Europa Uomo, European Association of Urology (EAU), studier utförda av universitetssjukhus i olika länder samt rapporter publicerade av nationella hälsomyndigheter.

 

Senast uppdaterad 10 maj 2022

Fler nyheter


Alla nyheter