Erfarenhetsutbyte, frågor

Vill du dela med dig av dina erfarenheter kring prostatacancer?

Erfarenhetsutbyte

 

Har du/ni erfarenheter och upplevelser av prostatacancer och behandling av den som du/ni vill dela med dig/er av till andra i samma eller liknande situation?

Det kan vara mycket värdefull information för en medmänniska, att se att man inte är ensam varken om det man går igenom eller alla känslor och funderingar som kan dyka upp under olika skeden. Detta gäller både för den man som drabbas och hans närmaste.

Här nedan har jag sammanställt några frågor som kanske kan vara till hjälp, för att friska upp minnet eller som stolpar för att skapa en berättelse kring dina/era erfarenheter.

 

Sjukdom och behandling

 • Hur började det, vad hände?
 • Hur upplevde du/ni första kontakten med sjukvården?
 • Hur lång tid tog det att få en diagnos och hur fick du/ni den?
 • Hur kändes det att få diagnosen?
 • Upplevde du/ni att du/ni fick tillräckligt med information?
 • Vilka behandlingar erbjöds?
 • Vilken/vilka behandlingar har du/ni genomgått?
 • Har du/ni fått några biverkningar efter behandlingen?
 • Hur har vardagen påverkats av sjukdomen?
  • Vad har fungerat bra?
  • Är det något som inte har fungerat så bra?
  • Har du/ni tvingats göra några förändringar för att det ska fungera så bra som möjlig?
  • Har du/ni behövt några hjälpmedel?
 • Hur har reaktionerna varit från familj/vänner och bekanta?
 • Har du/ni varit öppen/öppna med sjukdomen eller valt att hålla det "hemligt"?
 • Hur lång tid har gått efter behandlingen, hur mår du/ni nu?

Reflektioner

 • Vilka reflektioner har du/ni gjort kring sjukdomen samt livet före och efter diagnosen?
 • Vad har fungerat bra?
 • Vad kunde ha fungerat bättre?
 • Något som kunde ha gjorts på annat sätt?

 

Senast uppdaterad 17 juni 2021