Patientupplevelser

 

En viktig del i Arosgubbens arbete är att hjälpa, stödja och informera medlemmar och deras anhöriga. I detta avsnitt delar några av våra medlemmar med sig av sina egna erfarenheter av prostatacancer; från det att de blev sjuka och fick sina diagnoser, har genomgått någon form av behandling, hur de gått vidare i livet samt tankar och funderingar som de haft eller har. Vår förhoppning är att dessa berättelser ska kunna vara till hjälp för andra.

När en man får prostatacancer är det inte bara han själv som drabbas, utan även hans anhöriga berörs på ett eller annat sätt. Det är därför lika viktigt att kunna få ta del av erfarenheter och upplevelser från båda parter.

OBS! Eventuella namn som anges i berättelserna är fingerade, liksom en del data, eftersom det är viktigt att anonymiteten bevaras.

Vill du dela med dig av din berättelse?

Hör av dig till webmaster Elisabeth Löfberg, elisalofberg@hotmail.com, så kan vi prata vidare. Du behöver inte skriva hela berättelsen själv om du inte vill, utan det hjälper jag gärna till med.

 


Senast uppdaterad 20 juli 2020