Kort fakta om prostatacancer

20211007 Info 190838

Jan Rudberg och Agneta Näsström informerar.

 

PSA-prov och behandling

Alla män över 50 år (tidigare 45+) uppmanas att ta ett PSA-prov (blodprov) hos familjeläkaren!

Be om ett värde till svar och acceptera inte bara informationen att ”värdet var bra”. Det ska helst under 3 om du är under 70 år. Lite högre värde kan accepteras om du är äldre. Var framför allt observant på om värdet blir högre vid nästa provtagning efter ca 1 eller 2 år. Prostatacancer ger inte alltid symtom, men med hjälp av ett PSA-prov kan man hitta cancern i tid innan den har spritt sig. Den går då att bota med kirurgi eller strålbehandling.

I de fall där cancern har spritt sig kan hormoner och cellgifter användas som behandlingsform för att bromsa spridningen av sjukdomen.

Lite statistik

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Ca 10 000 nya fall per år upptäcks. 2 300 män per år dör i sjukdomen. Idag lever över 120 000 svenskar med diagnosen. Ca 6 000 av männen lever med spridd prostatacancer som då bara går att bromsa. I Sverige får var sjunde man prostatacancer före 75 års ålder.

Utvecklingen av prostatacancervården släpar efter, och ligger idag på ungefär samma nivå som för 20 år sedan. Då var det ungefär 30 000 fall.

Väntetider

Prostatacancervården har extremt långa väntetider, ca 135 dagar. Som jämförelse kan nämnas att väntetiden för bröstcancer är ungefär 20 dagar, medan vården för övriga vanliga cancerformer ligger på under 60 dagar.

Broschyrmaterial

För män i ålder 50+ som inte brukar ta PSA-prov finns broschyrerna

  • Man 45+
  • Nästan alla män
  • Om PSA-prov (delas ut innan PSA ska tas)

För de män som är drabbade av prostatacancer finns broschyrerna

  • Val av vård
  • Läkemedel

 

-----------

Ovanstående information sammanställdes och användas första gången under informationsträffen "En bit mat" 2021-10-07.

Senast uppdaterad 08 oktober 2021