Litteraturtips

 

Det finns en mängd tillgänglig litteratur om prostatacancer. Här har vi sammanställt en lista med ett urval av dem.

 

Book Information

Notera! Litteraturen inte är kritiskt granskad av Arosgubben. Det är upp till var och en att själv ta ställning till den information som ges.

 

 • Om potens
  av Lasse Andersson. Gothia Förlag, 2006, ISBN 91-72055057 (31 sidor)

 • Under bältet på en karl - en bok om prostatacancer
  av Lasse Andersson. Livskraft i Karlskoga, 2005

 • Tur i otur
  av Ingmar Björkstén. Prisma, 2000, ISBN 91-518-3673-4 (247 sidor)

 • Att leva är att dö - ett samtal om tillvarons mening
  av Jörn Donner och John Vikström. Verbum, 2002, ISBN 91-526-2874-4

 • I cancerns skugga. Ett år av förtvivlan och hopp.
  av Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter. Ekerlids förlag AB, 2003, ISBN 91-896-1764-9 (240 sidor)

 • Oss män emellan - att överleva prostatacancer
  av Michael Korda. Wahlström & Widstrand, 1998, ISBN 91-46-17325-0 (307 sidor) (Översättning från engelskan av M Korda: "Man to man")

 • Prostatacancer
  av Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark, Eva Cederquist (red.). Boken finns tillgänglig i bokhandeln och på: 
  Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS

 • Vad du bör veta om prostatacancer
  av Lasse Söderholm, se Prostatabröderna

 • Prostatacancer: Råd. rön. möjligheter.
  av Sten Nilsson och Lennart Levi. Gratis på alla apotek

 • Rädda Livet nr 4/1998 samt nr 1/2004 och nr 2/2005
  Cancerfondens tidning. Alla tre tidningarna är specialnummer om prostatacancer.
  Ring Cancerfondens informationslinje och beställ. Telefon: 020-22 21 11

 • Ditt PSA är för högt - mitt möte med prostatacancer
  av Lars Göran Pärletun. Vivamos förlag

 • Prostatacancer.
  av Bo Johan Norlen och Ulf Schenkmanis

 • Apoteket nr 2/2004
  Tidning för apotekets kunder är ett specialnummer om prostatacancer

 

Socialstyrelsens publikationer

 

Cancerfonden

har mer litteratur som bland annat:

 • 100 frågor om cancer.
  av Gun Leander

 • En liten bok om cancer.
  av Stefan Einhorn

 • Psykosociala aspekter på cancer och cancervård. Vad betyder cancer för patienten. för sjukvårdspersonalen och för allmänheten.
  av Loma Feigenberg

 • Prostata-nytt
  utkommer med 4 nummer per år

Senast uppdaterad 11 maj 2020