Stöd och gemenskap

 

Har du fått diagnosen Prostatacancer? Beskedet skapar mer eller mindre panikkänslor som kan ge upphov till både stress och depressioner, inte bara hos dig utan även hos dina närstående. Väntan på nya provtagningar blir därför mycket påfrestande. Att dessutom kanske bli tvungen att välja mellan olika behandlingsformer gör inte problemen mindre.

Stöd och gemenskap

Du är långtifrån ensam

Antalet diagnoser har ökat markant och prostatacancer är nu den vanligaste cancerformen. Antalet nya fall är ca 10.000/år. Varje dag får alltså 25-30 män i Sverige besked att de har prostatacancer. Risken för svenska män att drabbas av symtomgivande prostatacancer är omkring 10 %, dvs en av tio män får sjukdomen under sin livstid. I Sverige lever idag uppskattningsvis ca 60.000 män med en prostatacancerdiagnos.

Arosgubben erbjuder gemenskap

Arosgubben, prostatacancerföreningen i Västerås med omnejd, finns för dig som fått diagnosen prostatacancer. Föreningen vill stödja dig med information och hjälpa dig att hantera din sjukdom.

Som medlem i Arosgubben kan du få kontakt med andra drabbade, med vilka du kan tala fritt om sjukdomen samt få ta del av andras erfarenheter. Vi hoppas att du därigenom lättare kommer att förstå och hantera din situation. 

Kunskap är ett bra botemedel mot oro

Den som drabbas av prostatacancer hamnar ofta i akut krisläge. Förmodligen kommer många frågor att snurra i ditt huvud och vänta på svar. Ju mer du vet om sjukdomen och förstår vad som händer i din kropp, desto mindre skrämmande är upplevelsen.

Bästa sättet att motverka oron är att öka kännedomen om sjukdomen. Med god kunskap om din sjukdom kan du känna dig tryggare. Du kommer dessutom att kunna medverka i diskussionen med din läkare på ett bättre sätt i valet om vilken behandling som är lämpligast för just dig.

Bra livskvalitet - ett viktigt mål

Vårt mål är att du skall få en bra livskvalitet, därför arbetar vi för att öka kunskapen och sprida information om prostatacancer.

Läs också gärna mer på Prostatacancerförbundets hemsida.

Senast uppdaterad 20 juli 2020