Samtalsgrupper (snackcafé)

 

Ett sätt att skapa nära kontakt mellan medlemmarna är föreningens samtalsgrupper. Ett mindre antal medlemmar träffas för att utbyta erfarenheter och dela både bekymmer och glädjeämnen. I den lilla gruppen är det lättare att samtala öppet och lära sig av andras erfarenheter och lösningar.

Samtalscafe

Samtalsgrupperna har legat nere under en period av olika anledningar. Vår målsättning är att försöka återuppta dem igen till hösten. Vi vill därför ha förslag och idéer på ämnen att ta upp.

Vi tänker oss olika ämnen vid olika tillfällen. Vid behov tar vi in experthjälp. Ämnen kan exempelvis vara inkontinens och skydd, mediciner och behandling.

Intresserad?

Är du intresserad av att delta och/eller har förslag på samtalsämnen hör av dig till:

Jan Rudberg, e-postadress: jananitarudberg@gmail.com eller

Bengt Wetso, e-postadress: wetso@home.se

Senast uppdaterad 20 juli 2020