Personliga berättelser

Att få läsa om någons upplevelse kan beröra och hjälpa väldigt många

Sunset

Vi vet att personliga berättelser har en stor betydelse för dem som

  • funderar kring prostatacancer
  • kanske själva nyligen har diagnostiserats med sjukdomen
  • är under behandling
  • har friskförklarats
  • är vänner, närstående eller familjemedlemmar till någon som fått diagnosen prostatacancer

Att få läsa om någons upplevelse kan beröra och hjälpa väldigt många, att se att man inte är ensam varken om att få diagnosen, eller om de tankar eller funderingar som kan uppkomma i samband med det.

Här på Arosgubbens hemsida har vi sedan en tid tillbaka sökt med ljus och lykta efter patienter och anhöriga som vill dela med sig av sina erfarenheter. Vi har ännu bara fått in ett par berättelser men hoppas att fler vill bidra. Ni hittar dem under avsnittet "Patientupplevelser".

OBS! Eventuella namn som anges i berättelserna är fingerade, liksom en del data. Det är viktigt att anonymiteten bevaras i de fall man inte uttryckligen anger att ens identitet får användas.

Nu har även Prostatacancerförbundet planer på att lägga till ett sådant avsnitt, med personliga berättelser, på sin hemsida.

Vill du dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter?

Är du/ni intresserade av att delge er berättelse på Arosgubbens hemsida, hör av er till webmaster Elisabeth Löfberg, e-post elisalofberg@hotmail.com. Det går att skicka en färdigskriven berättelse eller bara stolpar  som jag hjälper till att formulera om till en berättelse.

Är du/ni intresserad av att få berättelsen publicerad på Prostatacancerförbundets hemsida istället, ta kontakt direkt med Fiorella Öqvist, digital kommunikatör på Prostatacancerförbundet, e-post fiorella@prostatacancerforbundet.se

 

Senast uppdaterad 17 juni 2021

Fler nyheter


Alla nyheter