Personliga berättelser

Att få läsa om någons upplevelse kan beröra och hjälpa väldigt många

Sunset

Vi vet att personliga berättelser har en stor betydelse för dem som

  • funderar kring prostatacancer
  • kanske själva nyligen har diagnostiserats med sjukdomen
  • är under behandling
  • har friskförklarats
  • är vänner, närstående eller familjemedlemmar till någon som fått diagnosen prostatacancer

Att få läsa om någons upplevelse kan beröra och hjälpa väldigt många, att se att man inte är ensam varken om att få diagnosen, eller om de tankar eller funderingar som kan uppkomma i samband med det.

Här på Arosgubbens hemsida har vi sedan en tid tillbaka sökt med ljus och lykta efter patienter och anhöriga som vill dela med sig av sina erfarenheter. Vi har ännu bara fått in ett par berättelser men hoppas att fler vill bidra. Ni hittar dem under avsnittet "Patientupplevelser".

OBS! Eventuella namn som anges i berättelserna är fingerade, liksom en del data. Det är viktigt att anonymiteten bevaras i de fall man inte uttryckligen anger att ens identitet får användas.

Nu har även Prostatacancerförbundet planer på att lägga till ett sådant avsnitt, med personliga berättelser, på sin hemsida.

Vill du dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter?

Är du/ni intresserade av att delge er berättelse på Arosgubbens hemsida, hör av er till webmaster Elisabeth Löfberg, e-post elisalofberg@hotmail.com. Det går att skicka en färdigskriven berättelse eller bara stolpar  som jag hjälper till att formulera om till en berättelse.

Är du/ni intresserad av att få berättelsen publicerad på Prostatacancerförbundets hemsida istället, ta kontakt direkt med Fiorella Öqvist, digital kommunikatör på Prostatacancerförbundet, e-post fiorella@prostatacancerforbundet.se

 


Senast uppdaterad 17 juni 2021


Fler nyheter

Papper Penna
17 juni 2021

Uppdateringar/nytt material

Uppdateringar och nytt material syns inte alltid ibland nyheterna.

Läs mer

Planering
16 juni 2021

Medlemsaktiviteter i höst

Håll ut under sommaren så ses vi i höst.

Läs mer

Arsmote Digitalt
12 april 2021

Årsmöte 2020/2021

Årsmöte för 2020 och 2021 genomförs med poströstning

Läs mer


Alla nyheter