I coronapandemins fotspår

Årets verksamhet har hittills inte gått att genomföra som planerat och alla aktiviteter är för närvarande vilande.

Corona Spar

Samtidigt som vi planerade för årets årsmöte och verksamhetsplanen 2020 slog coronaviruset till med full kraft. Allt arbete avstannade och planerade aktiviteter fick ställas in även för oss inom Arosgubben. Våra medlemmar tillhör i allra högsta grad en riskgrupp så det är mycket viktigt att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vår förhoppning är att kunna återuppta en del av aktiviteterna till hösten igen, men vi får återkomma till det längre fram. 

Senast uppdaterad 26 juli 2020

Fler nyheter


Alla nyheter