Föreläsning med Thomas Jiborn

Torsdagen 30 januari 2020 var det dags för årets första Samtalsträff. Ca 55 personer kom till SPF:s lokaler på Baltzarsgatan i Malmö. Medlemmar, anhöriga och vänner. Även tre PCF-vänner, styrelseledamöter i SPF-Syds systerföreningar ”ProLivskvalité” i Helsingborg och ”ProVitae” i Kristianstad, var på plats för att kunna ta del av vad överläkaren Thomas Jiborn, urolog på SUS i Malmö hade att framföra.

Thomas J 2

Efter att v.ordf. Janne Augustin hade hälsat alla välkomna, fick dr. Thomas Jiborn ordet. 

Föredraget handlade mycket kort om det nya RPCC (Regional Prostata Cancer Centrum), som har kommit till för att kunna ge patienter kortare vänte- och behandlingstider, samt effektivare och därmed bättre behandlingar.  Resten, och största delen av föredraget, handlade om en riktig nyhet! Dr Jiborn informerade deltagarna om ett nytt program för Organiserad Prostatacancertestning (OPT) i Region Skåne.  Det är första gången Regionen, genom dr. Jiborns framförande idag, har gått ut ”offentligt” med denna nyhet.

Idéerna till OPT uppstod för flera år sedan.  Under tiden mognade idéerna och blev ett projekt som nu, 1a kvartalet 2020, har nått sitt första konkreta steg.  Region Skåne startar nämligen i slutet på mars, början april med ett pilotprojekt som omfattar 2000 män mellan 50 och 74 år som får inbjudan till PSA-provtagning. 

Programmet ”Organiserad Prostatacancertestning (OPT)” omfattar bl.a.:

  1. Riktad information om prostatacancer till män mellan 50 och 74 år
  2. Möjlighet till PSA-provtagning inom programmet
  3. Standardiserad uppföljning för att hitta de män som är betjänta av behandling och samtidigt minska risken för överdiagnostik

Dessa punkter leder till

  • Välinformerat beslut hos den enskilda mannen   och
  • Rationellt utnyttjande av tillgängliga sjukvårdsresurser

Det finns en hel del utmaningarna som Region Skåne står inför nu när programmet ”Organiserad Prostatacancertestning” skall initieras och, så småningom, genomföras fullt ut.

I Skåne finns ca 190 000 män i regionen som är mellan 50 och 74 är. 

Det talas även många olika språk i Regionen.  Målsättning är att nå ut med begriplig information om prostatacancer till så många män som möjligt och samtidigt skapa trygghet i beslut och uppföljning.  Organiserad PSA-testning kräver mycket resurser och utredning av män med förhöjd PSA kräver stora sjukvårdsresurser.

Under och efter dr. Jiborns presentation kom det fram många intressanta frågor från deltagarna.  Thomas Jiborn tackades för sitt bidrag med en liten överraskning och stora applåder.

PCF-kollega, Jan Frick från Kristianstad, avrundade Thomas Jiborns framförande med kompletterande uppgifter om hur de skånska PC-föreningarna fungerar tillsammans numera.

De skånska Prostatacancerföreningarna PCF-Syd, ProLivskvalité och ProVitae har ingått ett samarbete under namnet PCF-Skånegruppen.  Det har vi gjort för att kunna utnyttja varandras erfarenheter, dela upp arbetsuppgifter och genomföra ett stödprojekt för att backa upp Regionens program ”Organiserad Prostatacancertestning.  I detta sammanhang har vår Leif Kristoffersson, för Skåne-gruppens räkning, sökt och erhållit bidrag från Regionen. 

Som ledare för Skåne-gruppen har vi utsett Jan Frick som även är ordförande i ProVitae i Kristianstad och ledamot i PC-förbundet i Stockholm. 

Samtalsmötet avslutades med en härlig lunch; en tallrik rikligt täckt med räkor, lax och tillbehör samt en hel del glada samtal.

Janne A (v. ordf.)

Tillägg 2021-12-29 av biträdande webbredaktör. Thomas Jiborn har blivit nationellt uppmärksammad av Prostatacancerförbundet som i sin tidning nr 4/2021 (utgiven nov 2021) uppmärksammar Jiborns arbete. Artikeln finns här. 

Senast uppdaterad 21 februari 2022