Standardiserat vårdförlopp - Jämförelser England och Sverige

I sitt föredrag jämförde Ola Bratt England och Sverige. 

Ola Bratt berättade om sina erfarenheter som urolog på sjukhus i Oxford och Cambridge. Han framhöll att i England har patienterna ett större självbestämmande och integritet än man har i Sverige. Det standardiserade vårdförloppet är man noga med ett följa – vilket inte alltid sker i Sverige.

Att göra en magnetkameraundersökning innan man tar vävnadsprov var numera rutin i England berättade han. Som exempel på det som fungerar bättre i Sverige än i England nämndes bl. a. den individualiserade vården.

I anslutning till föredraget fick publiken ställa frågor. På en fråga angående strålbehandling fick vi veta att antalet behandlingar kan komma att minska från 22 till 7 tack vare högre stråldoser.

Ola Bratt kunde också meddela att ett flertal nya läkemedel som är verksamma vid spridd cancer är på gång.

Senast uppdaterad 10 november 2020