Prostatadagen 2023

Prostatadagen 11 nov 2023 - Mustaschkampen.

Livskvalitet i samband med prostatacancer. Information och rådgivning på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg.

Se Sponsorer

<KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER>

Etthundrafemtio personer träffades för att få mer information om Prostatacancer.

Vår konferencier Martin Svensson ledde aktiviteterna från scenen. Han inledde med skämt och allvar om vår diagnos till publikens stora nöje. Man får skämta om detta håller vi alla med om.

Vår första gäst är Claes Malmberg. Martin och Claes pratade om allt möjligt men framför allt om dagens ämne. Claes lyckas förklara hur sexet kan bli bättre efter att man har blivit opererad. Önskar att jag hade haft en kamera igång den minuten. Tänkvärt och viktigt. Alla som var på plats glömmer aldrig dessa ord.

Gunilla Sundgren och Sara Nilsson arbetar på Urologimottagningen i Helsingborg. De talade om inkontinens och hur de kan hjälpa oss som läcker. Det nämndes att det var viktigt att fånga upp de män som läcker, de skall inte smyga med detta. Rådet är att genast ta kontakt med kontaktsjuksköterskan som kan hjälpa till direkt och hänvisa till lämplig klinik som kan utreda ytterligare möjligheter.

Kafferasten är viktig. Där kan vi prata med andra om våra erfarenheter. Många av oss hann byta några ord med Olof Ståhl som kunde svara på de flesta frågorna. Vi hann även med att köpa böcker, pins och lotter i ett fantastiskt lotteri. Vinsterna var värda mer än vi betalade för lotterna. Dessutom, alla pengar kommer att sändas till prostatacancerfonden vars pengar går till forskning om oss. Snacka om Win-Win.

Olof Ståhl, överläkare SUS Lund, onkologi och strålningsfysik, höll föredrag om "Prostatacancer en sjukdom med allt fler behandlingsmöjligheter". Massor av fakta och hopp. Vid diagnos med hjälp av PSA-prov, MR (Magnet Resonansbild) och biopsi (provtagning i prostatan) vet doktorerna vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga. En viktig åtgärd är att inte behandla lågrisk cancer. Mellanrisk och högrisk cancer behandlas oftast med operation eller strålning och benämns kurativ. Även för spridd cancer finns det nu behandlingar som ger patienten en god livskvalitet trots alvarlig sjukdom.

Martin kallade upp Sara, Gunilla, Olof och Christer från styrelsen på scenen. Klocka frågor ställdes och besvarades. Mellan frågorna skedd lottdragningen. Tjugofyra vinster delades ut varav första pris gick till Jörgen och Bodil (Länk med bild på årets vinnare). 

Låter allt detta bra? Bli gärna medlem nu, 200 kr eller 250 kr inkl närstående för 2024. Du får tidningen Prostatanytt 4 ggr per år, flera föredrag om Prostatacancer, Snackcafé, Närståendecafé och våra utskick regelbundet samt fritt inträde till Prostatadagen 2024. Viktigast, många medlemmar ger oss mer kraft att påverka vården. <KLICKA - BLI MEDLEM>

Hemsida: https://www.ProLivskvalitet.se
Mail: ProLivskvalitet@gmail.com

Programmet var denna dag den 11 nov 2023

09:00 Insläpp och mingel

09:30 Inledning. Konferencier Martin Svensson

09:40 Claes Malmberg, skådespelare och komiker

10:10 Gunilla Sundgren och Sara Nilsson, Urologimottagningen Helsingborg. Inkontinens

10:40 Kaffepaus, föreningen bjuder

11:10 Standup Martin Svensson

11:30 Olof Ståhl, överläkare SUS Lund, onkologi och strålningsfysik. Prostatacancer en sjukdom med allt fler behandlingsmöjligheter

12:30 Panelsamtal och lotteridragning

13:00 Lunch, föreningen bjuder

14:00 Styrelsen svarar på frågor och informerar om verksamheten enskilt eller i grupp

 

Senast uppdaterad 12 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter