Föreningsfakta

Föreningsfakta ProLivskvalitet

Hos myndighet registrerad 2000-07-07 i juridisk form: 61

Ideell förening nummer:  843003-3004.

Patientföreningen ”ProLivskvalitet” är politisk och religiöst obunden och
är en ideell stödförening för män med diagnos prostatacancer.

Föreningen är ett komplement till den ordinarie sjukvården.
Föreningens stödpersoner är utbildade och har tystnadsplikt.

Med egna erfarenheter som cancerpatienter, är de verksamma som
samtalspartners och förmedlar kunskap om prostatacancer, behandlingar
och biverkningar. Föreningen främjar utvecklingen och förbättringar av
psykosocial behandling samt bevakar och stödjer cancerforskning.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde omfattar Nordvästra Skåne
med städerna Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Höganäs samt
kommunerna Båstad, Bjuv, Örkelljunga, Perstorp, Klippan, Åstorp och
Svalöv.

Föreningen arrangerar 3-4 föreläsningar varje verksamhetsår, har
en utbildad stödpersonsgrupp som under tystnadsplikt finns till
hands för enskilda samtal och rådgivning för de
prostatacancerdrabbade och anhöriga.

274 registrerade medlemmar 31 december 2021.

Avgift: 200 kronor/år för huvudmedlem och 50 kronor/år för närståendemedlem. Vår partner föreningssupport/BIZSYS sköter om våra medlemsuppgifter och skickar ut inbetalningskort med betalning av årlig medlemsavgift. Gåvor kan sändas in till nedanstående plusgirokonto eller via SWISH. Ange att det är en gåva.

Plusgirokonto: 27444–9
SWISH nr: 123 220 28 69

Post och besöksadress:
ProLivskvalitet
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Telefon: 073-6946887
E-mail: prolivskvalitet@gmail.com
Hemsida: www.ProLivskvalitet.se
Snabblänk: PLK.one med senaste nytt och länk till hemsidan
Öppen sida: www.facebook.com/ProLivskvalitetX
Egen sida på Facebook: sök efter ProLivskvalitet på Facebook


Helsingborg 1 januari 2022

Senast uppdaterad 11 januari 2022