Föreningsfakta

Hos myndighet registrerad 2000-07-07 i juridisk form: 61

Ideell förening nummer:  843003-3004.

Patientföreningen ”ProLivskvalitet” är politisk och religiöst obunden och
är en ideell stödförening för män med diagnos prostatacancer.

Föreningen är ett komplement till den ordinarie sjukvården.
Föreningens stödpersoner är utbildade och har tystnadsplikt.

Med egna erfarenheter som cancerpatienter, är de verksamma som
samtalspartners och förmedlar kunskap om prostatacancer, behandlingar
och biverkningar. Föreningen främjar utvecklingen och förbättringar av
psykosocial behandling samt bevakar och stödjer cancerforskning.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde omfattar Nordvästra Skåne
med städerna Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Höganäs samt
kommunerna Båstad, Bjuv, Örkelljunga, Perstorp, Klippan, Åstorp och
Svalöv.

Föreningen arrangerar 3-4 föreläsningar varje verksamhetsår, har
en utbildad stödpersonsgrupp som under tystnadsplikt finns till
hands för enskilda samtal och rådgivning för de
prostatacancerdrabbade och anhöriga.

255 registrerade medlemmar 31 december 2020.

Avgift: 200 kronor/år för huvudmedlem och 50 kronor/år för närståendemedlem.  Faktura aviseras från Föreningssupport (BISYS). Betala ej medlemsavgifter till nedanstående PlusGiro

PlusGiro:  27444-9
SWISH: 123 220 28 69

Post och besöksadress:
ProLivskvalitet
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Telefon: 073-69 46 887
E-mail: prolivskvalitet@gmail.com

Hemsida: ProLivskvalitet.se
Facebook sida: Sök efter ProLivskvalitetX
Facebook grupp: Sök efter ProLivskvalitet

Helsingborg 1 januari 2021.

Senast uppdaterad 26 april 2021