Litteratur


BÖCKER
Per-Anders Abrahamsson: ”Prostatacancer – information för patienter och anhöriga”, Astra Zeneca Sverige, 2006, ISBN 91-86327-64-X (128 sidor)
Hans-Olov Adami m.fl: ”Prostatacancer”, Karolinska Institutet University Press, 2006, ISBN 91-85565-03-2 (124 sidor)
Lasse Andersson: ”Under bältet på en karl – en bok om prostatacancer”, Livskraft i Karlskoga, 2005
Lasse Andersson: ”Om potens”, Gothia Förlag, 2006, ISBN 91-72055057 (31 sidor)
Ingmar Björkstén: ”Tur i otur”, Prisma, 2000, ISBN 91-518-3673-4 (247 sidor)
Jörn Donner, John Vikström: ”Att leva är att dö – ett samtal om tillvarons mening”, Verbum, 2002, ISBN 91-526-2874-4

Kjell-Olof Feldt, Birgitta von Otter: ”I cancerns skugga”, Ekerlids förlag AB, 2003, ISBN 91-896-1764-9 (240 sidor)
Michael Korda: ”Oss män emellan – att överleva prostatacancer”, Wahlström & Widstrand, 1998, ISBN 91-46-17325-0 (307 sidor) (Översättning från engelskan av M Korda: ”Man to man”)
Prostatabröderna: ”Vad du behöver veta om prostatacancer?”, Prostatabröderna, 2006, ISBN 91-631-9472-4 (228 sidor)
Lars Göran Pärletun: ”Ditt PSA är för högt – mitt möte med prostatacancer”, Vivamos, 2003, ISBN 91-631-3887-5, (284 sidor).

Ulf Schenkmanis, Bo-Johan Norlén: ”Prostatacancer”, ICA-förlaget AB, 2004, ISBN 91-534-2388-7 (80 sidor)
Olof Söderlind: ”PSA-männen”, Books-on-demand.com, 2009, ISBN13: 978-91-978046-0-8 (322 sidor)
Anders Widmark, Jan-Erik Damber (redaktörer), Carl-Olof Börjesson (texter): ”Prostata – 22 experter i en lätt bok om ett tungt ämne”, sanofi-aventis, 2009. (138 sidor)


INFORMATIONSSKRIFTEROla Bratt: ”Att leva med prostatacancer”, Astra Zeneca Sverige AB, 151 85 Södertälje, 2008 (34 sidor)
Sten Nilsson, Lennart Levi: ”Prostatacancer – råd, rön, möjligheter”, Radiumhemmets forskningsfonder, Karolinska sjukhuset, Box 25, 171 11 Solna, ISBN 91-631-3567-1. (48 sidor)


SOCIALSTYRELSENS PUBLIKATIONEROm PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar, Artikelnummer: 2014-8-4 (8 sidor) hämtas här
Populärversion av Nationella riktlinjer för prostatacancer, art.nr. 2007-114-53 ISBN 978-91-85483-10-5 (40 sidor) hämtas här
Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård, Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument, bok, Artikelnummer: 2014-4-2, ISBN: 978-91-7555-162-3 (184 sidor) hämtas här

Senast uppdaterad 24 juli 2020