Våga prata om urinläckage efter behandling av prostatacancer!

Att drabbas av ofrivilligt urinläckage efter behandling av prostatacancer har oftast en mycket negativ inverkan på livskvaliten. Studier visar att 9-16% av män som genomgått operation för sin prostatacancer kommer att ha bestående urininkontinens ett år efter operationen.

Men förtvivla inte, det finns det hjälp att få!
Vi vill därför bjuda in dig till denna föreläsning för att få ta del av den senaste informationen om de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för bestående urininkontinens samt hur du ska gå tillväga för att få rätt hjälp för just dig.
Välkommen!

Föreläsare:
Ane Krag Jacobsen – Specialistläkare i urologi, Perituskliniken i Lund
Martin Hyleborg – Specialistsjuksköterska i urologi, Perituskliniken i Lund
I samarbete med Boston Scientific

Klicka här för att se föreläsningen Inkontinens      Frågor   

Senast uppdaterad 09 augusti 2021