Om oss

Välkommen till ProLivskvalitet.

ProLivskvalitet ÄR EN IDEELL STÖDFÖRENING FÖR MÄN SOM DRABBATS AV PROSTATACANCER I VÄSTRA OCH NORRA SKÅNE.

Hur upplevs det att vara drabbad?

Att få besked om att man har prostatacancer är en omstörtande livshändelse. Ordet cancer har för många en ödesdiger klang och få sjukdomsbesked upplevs så chockartat som beskedet om att man har drabbats av cancer.

Vår målsättning är därför att vara ett stöd för drabbade män och deras närstående!

Hos oss kan du få hjälp med att reda ut många kaotiska tankar och känslor kring din situation och vårt mål är helt enkelt att du ska få en bättre livskvalitet. Detta vill vi i föreningen uppnå genom att bl a:

  • ge Dig möjlighet att tala med eller träffa andra personer som har behandlats för prostatacancer och som kan delge Dig sina erfarenheter och sin kunskap om sjukdomen och behandlingsmetoder.

Ju mer kunskap Du får om sjukdomen och din nya situation, desto tryggare kan Du känna Dig. Därigenom kan Du stärka ditt självförtroende och bättre medverka i Dina diskussioner med sjukvården.

ProLivskvalitet är medlem av Prostatacancerförbundet som:

  • arbetar för nationella riktlinjer för vård och behandling.
  • tillvaratar prostatacancerpatienternas intressen i samhället.
  • stödjer medicinsk forskning och utveckling
  • bevakar frågan om förebyggande hälsokontroller
  • uppmuntrar enklare kontakter med sjukvården och dess huvudmän.

Välkommen att bli medlem hos oss !  -  klicka här »

Senast uppdaterad 24 juli 2020