Sponsorer

Prostatacancerföreningen ProLivskvalitet har en bra verksamhet som vi vet betyder mycket för de män som drabbats av denna allvarliga sjukdom.


Våra viktigaste uppgifter är att ge information och stöd till dem som fått det tråkiga beskedet om sin cancer.
Även närstående behöver i denna situation mycket information om sjukdomen och dess följder.

Föreningens verksamhet kostar mer än vad vi kan få in i medlemsavgifter och bidrag från kommuner och regionen. Glädjande nog har vi företag som stöder vår verksamhet.

Ett stort tack till er för ett ovärderligt stöd.

     
i Helsingborg

Vi får även gåvor av medlemmar och andra personer vilket bidrar till vår viktiga verksamhet.

 

Senast uppdaterad 11 januari 2022