Vår vän och hedersordförande Bernt Gröön har lämnat oss. Han avled i hemmet fredagen den 24 augusti 2018. Han blev 86 år.

 Bernt var den som tog tag i frågan om att bilda en patientförening för män med prostatacancer i Kronobergs län. Den 26 april 2006 beslutade årsmötet formellt att bilda patientföreningen ProLiv Kronoberg. Det självklara valet av ordförande var Bernt Gröön.

 Han tog sig an ordförandeskapet med stor auktoritet. Att marknadsföra föreningen gentemot sjukvården, arbetsplatser, föreningar och massmedia, liksom medlemsrekrytering skulle prioriteras.

 Att informera föreningar av olika slag om föreningen och prostatacancersjukdomen var viktigt för Bernt. Han själv höll höll oftast i informationen och han var en mästare på att få åhörarna med sig. Lite humor i allt allvar kännetecknade Bernt.

 Vi hade ett mycket gott samarbete i styrelsen. Han var en god kamrat och en bra ledare av föreningen, ett uppdrag som han hade fram till årsmötet 2013, dvs. i sju år. Även efter sin avgång följde han med intresse hur föreningen utvecklades.

 Leif Dellmo

Minnesord av Bo Olausson

 

Cancervården i Kronobergs län

Mustaschkampen 2018

Socialstyrelsens slutliga rekommendation
i screeningfrågan.

 

 

 

Kalender

    Nyheter

      • Stöd kampen mot prostatacancer