Årsmöte för Träpatronerna den 25 mars

Den 25 mars klockan 10.00 håller Träpatronerna ett digitalt årsmöte

Här nedan finner du handlingarna till årsmötet. Om Du vill vara med på mötet digitalt på video måste Du anmäla detta via e-post till föreningens e-postadress trapatronerna@live.se senast den 23 mars 2021. Deltagande på video kan ske med dator, platta typ I-Pad eller liknande eller smart telefon. En särskild länk för uppkoppling kommer att översändas till dem som önskar deltaga vilket vi hoppas många vill.

För den som vill deltaga per telefon ringer Ni upp telefonnummer 08-12160739 och slår pinkod 526048 några minuter före 10.00. I bägge teknikerna kan Ni deltaga i mötet och göra inlägg, rösta etc ungefär som vanligt.

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk årsredovisning

Budget

Verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse

Referat från årsmötet

Årsmötesprotokoll

Senast uppdaterad 12 april 2021