Fakta om prostatacancer

För dig som söker information om prostatacancer finns det mycket att läsa på nätet. Vi har valt ut några länkar som vi tror du kan ha nytta av.

Det är inte alltid så lätt att förstå alla medicinska termer, men vårt förslag är att du börjar med hemsidan "Sveriges mest lästa sida om prostatacancer", se länk nedan. Den är skriven av Lars-Göran Pärletun, patienten som skriver för patienter

I kolumnen till vänster eller i blå raden ovanför om du har i-phone eller i-pad hittar du länkar till Prostatacancerförbundets informationsmaterial om sjukdomen

PSA-Test

PSA-testet, som görs genom ett enkelt blodprov, gjorde det möjligt att upptäcka sjukdomen i tidigt skede, långt innan den utvecklats till symtom och spridning. Testet infördes på bred front i slutet av 90-talet vilket ledde till en stor ökning av antalet nyupptäckta. Idag får drygt 10 000 diagnosen varje år. Antalet som lever med sjukdomen har under denna tid ökat från 30 000 till 120 000. Dödligheten av prostatacancer har minskat i takt med att allt fler upptäcks tidigt, men är fortfarande cirka 2 300 varje år.

Svår balansgång

Sjukdomen är komplicerad och i viss mån förrädisk. I tidigt stadium ger den sällan några symtom alls. Först när tumören växer kan problem uppkomma i form av svårigheter att kissa, blod i urinen, smärtor med mera. Ju tidigare sjukdomen upptäcks ju större är chansen att den kan botas. Å andra sidan är tumören hos många män av en så beskedlig art att den aldrig kommer att växa och sprida sig. Balansgången är därför svår mellan att försöka upptäcka så många som möjligt i tidigt skede och att undvika att ge män en cancerdiagnos för en ofarlig tumör. Ett intensivt arbete pågår för att utveckla bättre metoder att särskilja behandlingskrävande cancer från sådan som man bör låta vara, helst inte upptäcka alls. Olika försöksverksamheter pågår med syfte att få till stånd ett effektivt nationellt screeningprogram.

PSA-testet är inte i sig ett cancerprov. Ett förhöjt PSA-värde orsakas oftast av att prostatan är förstorad, vilket är vanligt med stigande ålder, eller att det finns en infektion. Men det kan också bero på cancer. 

Regionalt cancercentrum norr

AstraZeneca onkologi med bland annat prostatacancerskola

Internetmedicin

Google om prostatacancer

Youtube om prostatacancer

Mustaschkampen

Prostatacancerpodden

Cancerfonden

Socialstyrelsen

Sjukvårdsupplysningen/Prostatacancer

Nationellt vårdprogram Prostatacancer

Stockholm 3

Senast uppdaterad 11 april 2022