Årsmöte 2023

Handlingar till årsmötet 2023. Tillika 20-årsjubileum för föreningen

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Resultaträkning 2022

Budget 2023

Verksamhetsplan 2023

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll

Årsmötesreferat

Senast uppdaterad 08 mars 2023